Bierzmowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1316    Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii zwykle raz w roku. Termin jest podawany zainteresowanym. W niebezpieczeństwie śmierci sakrament może być udzielony każdego dnia.

Do przystąpienia do sakramentu bierzmowania w zwykłej sytuacji, są wymagane następujące dokumenty:

  1. Metryka chrztu,
  2. Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej

Informacje na temat przygotowania do sakramentu bierzmowania Ks. Tomasz Kościk     502 282 324.

W Archikatedrze Lubelskiej bierzmowanie udzielane jest przez cały rok, zazwyczaj 16 dnia miesiąca. O warunkach i terminach udzielania informuje kancelaria archikatedralna. www.archikatedra.kuria.lublin.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.