Bierzmowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1316    Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii zwykle raz w roku. Termin jest podawany zainteresowanym. W niebezpieczeństwie śmierci sakrament może być udzielony każdego dnia.

Informacji na temat przygotowania do sakramentu bierzmowania udziela ks. Tomasz Kościk (tel. 502 282 324).

W Archikatedrze Lubelskiej bierzmowanie udzielane jest przez cały rok, zazwyczaj 16 dnia miesiąca. O warunkach i terminach udzielania informuje kancelaria archikatedralna. www.archikatedra.kuria.lublin.pl

Podstawowe informacje nt. bierzmowania w roku szkolnym 2019/2020

Uroczystość bierzmowania odbędzie się 27 czerwca 2020 roku (sobota) o godz. 18.00. Szafarzem tego sakramentu będzie Ks. Abp Stanisław Budzik.

Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania przewidziana jest krótka rozmowa, podczas której kandydat ma wykazać się znajomością podstawowych prawd katechizmowych, dialogów z Księdzem Biskupem oraz biografii swojego patrona z bierzmowania. Rozmowa ta odbędzie się w domu parafialnym 20 czerwca (sobota) według następującego harmonogramu:

– godz. 15.00 – grupa środowa,

– godz. 16.30 – grupa czwartkowa.

Zakres materiału do egzaminu oraz inne informacje dotyczące bierzmowania podane są w dokumentach, które kandydaci otrzymali od swoich animatorów.

Próby liturgiczne w kościele:

– 23 czerwca (wtorek), godz. 19.00,

– 25 czerwca (czwartek), godz. 19.00 (na tę próbę przychodzą również świadkowie).

Kandydaci do sakramentu bierzmowania zobowiązują się:

– dochować wierności Bogu i łasce chrztu poprzez życie według wymagań Ewangelii,

– praktykować codzienną modlitwę, systematycznie i w pełni uczestniczyć w każdej Mszy świętej w niedziele, święta nakazane i pierwsze piątki miesiąca (w Mszach świętych w niedziele i święta oraz nabożeństwach można uczestniczyć także w innych kościołach, co potwierdza podpisem w indeksie miejscowy duszpasterz, natomiast w pierwsze piątki miesiąca młodzież przychodzi do naszego kościoła na Mszę świętą o godz. 16.00),

– przystępować do sakramentu pokuty (min. 4 razy),

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik – min. 5 razy), roratach (min. 3 razy), drodze krzyżowej (min. 2 razy), rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,

– uczestniczyć w katechezie szkolnej (min. ocena dostateczna z przedmiotu i poprawne zachowanie) i liturgiczno-formacyjnym przygotowaniu do bierzmowania.

Zlekceważenie powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Rodziców zachęcamy do zainteresowania procesem przygotowania do bierzmowania swoich dzieci, wspierania ich modlitwą i dobrym przykładem życia,  kontrolowania postępów poprzez analizowanie indeksu dziecka oraz współpracy z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do bierzmowania.

Ks. Tomasz Kościk