Bierzmowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1316    Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii zwykle raz w roku. Termin jest podawany zainteresowanym. W niebezpieczeństwie śmierci sakrament może być udzielony każdego dnia.

Do przystąpienia do sakramentu bierzmowania w zwykłej sytuacji, są wymagane następujące dokumenty:

  1. Metryka chrztu,
  2. Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej

Informacji na temat przygotowania do sakramentu bierzmowania udziela ks. Tomasz Kościk (tel. 502 282 324).

W Archikatedrze Lubelskiej bierzmowanie udzielane jest przez cały rok, zazwyczaj 16 dnia miesiąca. O warunkach i terminach udzielania informuje kancelaria archikatedralna. www.archikatedra.kuria.lublin.pl

Podstawowe informacje nt. przygotowania do bierzmowania w roku szkolnym 2019/2020

Uroczystość bierzmowania odbędzie się 25 kwietnia 2020 roku (sobota) o godz. 17.00. Szafarzem tego sakramentu będzie Ks. Abp Stanisław Budzik.

Spotkania formacyjne odbywają się w domu parafialnym, w terminach podanych poniżej, w godz. 18.15-20.00. Prowadzi je Wspólnota Jordan (Odnowa w Duchu Świętym).

Terminy spotkań grupy środowej:

9.10.2019

23.10.2019

6.11.2019

20.11.2019

4.12.2019

13-14.12.2019 – Weekend z Duchem Świętym – spotkanie wyjazdowe w Domu Spotkania w Dąbrowicy (z noclegiem)

8.01.2020

29.01.2020

12.02.2020

4.03.2020

18.03.2020

1.04.2020

Terminy spotkań grupy czwartkowej:

10.10.2019

24.10.2019

7.11.2019

21.11.2019

5.12.2019

13-14.12.2019 – Weekend z Duchem Świętym – spotkanie wyjazdowe w Domu Spotkania w Dąbrowicy (z noclegiem)

9.01.2020

30.01.2020

13.02.2020

5.03.2020

19.03.2020

2.04.2020

Kandydaci do sakramentu bierzmowania zobowiązują się:

– dochować wierności Bogu i łasce chrztu poprzez życie według wymagań Ewangelii,

– praktykować codzienną modlitwę, systematycznie i w pełni uczestniczyć w każdej Mszy świętej w niedziele, święta nakazane i pierwsze piątki miesiąca (w Mszach świętych w niedziele i święta oraz nabożeństwach można uczestniczyć także w innych kościołach, co potwierdza podpisem w indeksie miejscowy duszpasterz, natomiast w pierwsze piątki miesiąca młodzież przychodzi do naszego kościoła na Mszę świętą o godz. 16.00),

– przystępować do sakramentu pokuty (min. 4 razy),

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik – min. 5 razy), roratach (min. 3 razy), drodze krzyżowej (min. 2 razy), rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,

– uczestniczyć w katechezie szkolnej (min. ocena dostateczna z przedmiotu i poprawne zachowanie) i liturgiczno-formacyjnym przygotowaniu do bierzmowania.

Zlekceważenie powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Rodziców zachęcamy do zainteresowania procesem przygotowania do bierzmowania swoich dzieci, wspierania ich modlitwą i dobrym przykładem życia,  kontrolowania postępów poprzez analizowanie indeksu dziecka oraz współpracy z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do bierzmowania.

Ks. Tomasz Kościk