I Komunia św.

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1406  Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 51. 54. 56).

1407    Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Rodzice zgłaszają swoje dzieci do parafii z zamiarem przyjęcia I. Komunii św. w rozpoczynającym się roku szkolnym, do końca października. Przygotowanie dzieci prowadzone jest równolegle w szkole, w ramach katechezy oraz w parafii. Szczegółowe informacje są dostępne każdego roku u Katechetów klas II i III oraz u duszpasterzy. Do przystąpienia dziecka do I. Komunii świętej jest wymagana metryka chrztu. 

 

W 2021  I Komunia Święta odbędzie się w następujących terminach

SP nr 2    w dn. 09.05.2021 o godz. 10.00

SP nr 1 w dn. 09.05.2021 o godz. 11.30

SP nr 40 w dn. 23.05.2021 o godz. 10.00 klasy III A i III B

                                                  o godz. 11.30 klasy III C i III D 

Wszelkich informacji udziela ks. Bogdan Kalinowski 509 026 091. 

Informacje dotyczące wymagań związanych z przygotowaniami dzieci klas III do I Komunii Świętej:

  1. Zapisanie się na listę dzieci przystępujących do I Komunii Św. u ks. Bogdana
  2. Spotkania w kościele połączone z uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii (2 lub 3 razy w miesiącu)
  3. Udział w nabożeństwach różańcowych (5 razy)
  4. Udział w roratach (1 raz)
  5. Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (3 razy)
  6. Udział w katechezie szkolnej
  7. Zaliczenie modlitw zgodnie z wymaganiami programu katechetycznego
  8. Dostarczenie odpisu aktu chrztu z parafii chrztu (nie dotyczy osób, które zostały ochrzczone w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie

Podaję pierwsze terminy prób przed I Komunią. ( miejsce prób to kościół parafialny NSJ  po Mszy Świętej o godz. 18.00)

19.04 godz. 18.40   Szkoła Podstawowa nr 1

20.04 godz. 18.40 Szkoła Podstawowa nr 2 

21.04 godz. 18.40 Szkoła Podstawowa nr 1

22.04 godz. 18.40 Szkoła Podstawowa nr 2  

26.04 godz. 18.40 Szkoła Podstawowa nr 40 klasy III A i III B

28.04 godz. 18.40 Szkoła Podstawowa nr 40 klasy III C i III D

 O kolejnych próbach poinformujemy 

Telefon do  p. krawcowej  669 097 585.