I Komunia św.

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1406  Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 51. 54. 56).

1407    Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Rodzice zgłaszają swoje dzieci do parafii z zamiarem przyjęcia I. Komunii św. w rozpoczynającym się roku szkolnym, do końca października. Przygotowanie dzieci prowadzone jest równolegle w szkole, w ramach katechezy oraz w parafii. Szczegółowe informacje są dostępne każdego roku u Katechetów klas II i III oraz u duszpasterzy. Do przystąpienia dziecka do I. Komunii świętej jest wymagana metryka chrztu.

W 2019 roku Pierwszą Komunię św. przyjmą uczniowie klas III:  ze Szkoły Podstawowej nr 2 – 12 maja o godz. 10.00, ze Szkoły Podstawowej nr 40 – 26 maja o godz. 10.00. Zapisy do końca października.

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 – 10 maja o godz. 10.00,  Szkoła Podstawowa nr 40 – 24 maja o godz. 10.00.

Wszelkich informacji udziela ks. Bogdan Kalinowski 509 026 091.

I Komunia Święta w roku szkolnym 2018-2019

W roku 2019 I Komunia Święta w naszej parafii będzie miała miejsce w następujących terminach

SP nr 2    w dn. 12.05.2019 o godz. 10.00

SP nr 40 w dn. 26.05.2019 o godz. 10.00

Informacje dotyczące wymagań związanych z przygotowaniami dzieci klas III do I Komunii Świętej:

  1. Zapisanie się na listę dzieci przystępujących do I Komunii Św. u ks. Bogdana
  2. Spotkania w kościele połączone z uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii (2 lub 3 razy w miesiącu)
  3. Udział w nabożeństwach różańcowych (5 razy)
  4. Udział w roratach (1 raz)
  5. Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (3 razy)
  6. Udział w katechezie szkolnej
  7. Zaliczenie modlitw zgodnie z wymaganiami programu katechetycznego
  8. Dostarczenie odpisu aktu chrztu z parafii chrztu (nie dotyczy osób, które zostały ochrzczone w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie)

Kolejne spotkanie dla dzieci i rodziców w kościele 07.04.2019 o godz. 11.10

Próby do I Komunii dla SP 2 w dn. 29.04, 30.04, 06.05, 08.05, 10.05 o godz.18.40. Spowiedź 11.05 od godz. 9.00
Próby do I Komunii dla SP 40 w dn. 14.05, 16.05, 20.05, 22.05 i 24.05 o godz. 18.30. Spowiedź 25.05 od godz. 09.00

Organizujemy wyjazd po I Komunii do Kodnia. Dla dzieci z SP 2 18.05.2019 wyjazd o godz. 7.30, powrót ok 18.00
dla dzieci z SP nr 40 01.06.2019. Wyjazd o 7.30, powrót ok 18.00 Bliższe informacje i zapisy u ks. Bogdana

Rocznica I. Komunii św.

W rok 2019 rocznica I. Komunii Św. w naszej parafii odbędzie się 19.05.2019 na Mszy św. o godz. 10.00.
Proszę, aby dzieci przybyły na tę Mszę św. w strojach komunijnych. Jeśli z różnych powodów jest to niemożliwe, to proszę o odpowiedni strój: chłopcy w białej koszuli a dziewczynki w białych sukieneczkach. Każde dziecko jest zobowiązane przystąpić wcześniej do spowiedzi św. Spowiedź jest codziennie podczas Mszy Św.
Zapisy do rocznicy I Komunii będą miały miejsce od najbliższej niedzieli tj. 24.03.2019 w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Podczas Mszy św. rocznicowej dzieci otrzymają pamiątkowe Pismo Św. Nowego Testamentu. Składka na kwiaty, dar ołtarza i na Pismo Św. 50 zł.
Próby dla dzieci będą odbywać się w dniach 07.05, 15.05 i 17.05 o godz. 18.40.