I Komunia św.

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1406  Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 51. 54. 56).

1407    Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Rodzice zgłaszają swoje dzieci do parafii z zamiarem przyjęcia I. Komunii św. w rozpoczynającym się roku szkolnym, do końca października. Przygotowanie dzieci prowadzone jest równolegle w szkole, w ramach katechezy oraz w parafii. Szczegółowe informacje są dostępne każdego roku u Katechetów klas II i III oraz u duszpasterzy. Do przystąpienia dziecka do I. Komunii świętej jest wymagana metryka chrztu.

W 2020 roku Pierwszą Komunię św. przyjmą uczniowie klas III:  ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 – 10 maja o godz. 10.00, ze Szkoły Podstawowej nr 40 – 24 maja o godz. 10.00. Zapisy do końca października.

W 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 – 9 maja o godz. 10.00,  Szkoła Podstawowa nr 40 – 23 maja o godz. 10.00.

Wszelkich informacji udziela ks. Bogdan Kalinowski 509 026 091.

I Komunia Święta w roku szkolnym 2019-2020

W roku 2020 I Komunia Święta w naszej parafii będzie miała miejsce w następujących terminach

SP nr 1 i SP nr 2    w dn. 10.05.2020 o godz. 10.00

SP nr 40 w dn. 24.05.2020 o godz. 10.00

Informacje dotyczące wymagań związanych z przygotowaniami dzieci klas III do I Komunii Świętej:

  1. Zapisanie się na listę dzieci przystępujących do I Komunii Św. u ks. Bogdana
  2. Spotkania w kościele połączone z uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii (2 lub 3 razy w miesiącu)
  3. Udział w nabożeństwach różańcowych (5 razy)
  4. Udział w roratach (1 raz)
  5. Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (3 razy)
  6. Udział w katechezie szkolnej
  7. Zaliczenie modlitw zgodnie z wymaganiami programu katechetycznego
  8. Dostarczenie odpisu aktu chrztu z parafii chrztu (nie dotyczy osób, które zostały ochrzczone w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie)

  Najbliższe spotkania przed I Komunią odbędą się w dn. 13.10.2019, 27.10.2019,  10.11.2019 i 17.11.2019 o godz. 11.10 w kościele.    

Uwaga osoby, które nie były na spotkaniu z p. krawcową.

Spotkanie z panią krawcową w dn. 12.11 (wtorek)  od godz. 17.30 do 18.00 w domu katechetycznym. Zaliczka dla p. krawcowej od chłopców 50 zł od dziewczynek 100 zł. 

 

Rocznica I. Komunii św.

W rok 2020 rocznica I. Komunii Św. w naszej parafii odbędzie się 17.05.2020 na Mszy św. o godz. 10.00.