I Komunia św.

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1406  Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 51. 54. 56).

1407    Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Rodzice zgłaszają swoje dzieci do parafii z zamiarem przyjęcia I. Komunii św. w rozpoczynającym się roku szkolnym, do końca października. Przygotowanie dzieci prowadzone jest równolegle w szkole, w ramach katechezy oraz w parafii. Szczegółowe informacje są dostępne każdego roku u Katechetów klas II i III oraz u duszpasterzy. Do przystąpienia dziecka do I. Komunii świętej jest wymagana metryka chrztu.

W 2020 roku Pierwszą Komunię św. przyjmą uczniowie klas III:  ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 – 10 maja o godz. 10.00, ze Szkoły Podstawowej nr 40 – 24 maja o godz. 10.00. Zapisy do końca października.

W 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 – 9 maja o godz. 10.00,  Szkoła Podstawowa nr 40 – 23 maja o godz. 10.00.

Wszelkich informacji udziela ks. Bogdan Kalinowski 509 026 091.

I Komunia Święta w roku szkolnym 2019-2020

W roku 2020 I Komunia Święta w naszej parafii będzie miała miejsce w następujących terminach

SP nr 1 i SP nr 2    w dn. 10.05.2020 o godz. 10.00

SP nr 40 w dn. 24.05.2020 o godz. 10.00

Informacje dotyczące wymagań związanych z przygotowaniami dzieci klas III do I Komunii Świętej:

  1. Zapisanie się na listę dzieci przystępujących do I Komunii Św. u ks. Bogdana
  2. Spotkania w kościele połączone z uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii (2 lub 3 razy w miesiącu)
  3. Udział w nabożeństwach różańcowych (5 razy)
  4. Udział w roratach (1 raz)
  5. Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (3 razy)
  6. Udział w katechezie szkolnej
  7. Zaliczenie modlitw zgodnie z wymaganiami programu katechetycznego
  8. Dostarczenie odpisu aktu chrztu z parafii chrztu (nie dotyczy osób, które zostały ochrzczone w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie)

Najbliższe spotkania przed I Komunią odbędą się w dn. 26.01.2020, zaś 02.02.2020 o godz. 11.30 w kościele odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W tym dniu tj. 02.02.2020 proszę przynieść na Mszę św. o 11.30 świecę gromnicę. W dn. 09.02.2020 będzie miała miejsce spowiedź próbna dla dzieci z SP nr 1 od godz. 11.10, dla dzieci z SP 2 po Mszy o 11.30. Spowiedź próbna dla dzieci z SP 40 klasa A i B odbędzie się 16.02 o godz  11.10  dla klasy C i D po Mszy o 11.30.     

 

 

Rocznica I. Komunii św.

W rok 2020 rocznica I. Komunii Św. w naszej parafii odbędzie się 17.05.2020 na Mszy św. o godz. 10.00.