Sakrament pokuty

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1486    Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie jest udzielane przez osobny sakrament nazywany sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania.

1496    Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:

  • pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
  • pojednanie z Kościołem;
  • darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
  • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
  • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
  • wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

1497    Indywidualna i integralna spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Sakrament pokuty jest udzielany:

  • codziennie w czasie mszy św.
  • w I. piątek miesiąca od 15.30 i od 17.30.
  • na wezwanie, gdy jest niebezpieczeństwo śmierci.

Pacjenci przebywający w szpitalu są pod opieką duszpasterską księży kapelanów. Duszpasterze parafialni jako nie pracujący w szpitalu, mogą mieć kłopot z wejściem na niektóre oddziały. Informacja o możliwości kontaktu z kapelanami jest zwykle dostępna na dyżurce pielęgniarek na oddziale.