Pogrzeb katolicki

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1681 Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”.

1683 Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej.

1)    Najczęściej, w Mieście Lublin cała liturgia pogrzebowa sprawowana jest na cmentarzu (w kaplicy cmentarnej i przy grobie). Termin i godzinę pogrzebu rodzina ustala w biurze cmentarza po czym zgłasza się do kancelarii parafialnej.

2)    Istnieje także możliwość sprawowania Mszy św. pogrzebowej (tzn. z trumną osoby zmarłej) w kościele parafialnym. Takie rozwiązanie zalecamy gdy:

  1. spodziewana jest bardzo duża liczba uczestników pogrzebu (nie zmieszczą się w kaplicy cmentarnej)
  2. ciało osoby zmarłej będzie pochowane na cmentarzu daleko poza Lublinem, a rodzina chce umożliwić przyjaciołom i znajomym osoby zmarłej uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej,
  3. przewidziana jest kremacja ciała osoby zmarłej.

Gdy rodzina decyduje się na Mszę św. pogrzebową w kościele parafialnym, wtedy  konieczne jest ustalenie terminu i godziny w kancelarii parafialnej, a potem uzgodnienie z firmą pogrzebową spraw dotyczących transportu ciała zmarłej osoby.

Dokumenty wymagane przez parafię,

― akt zgonu wydany przez USC,

― zezwolenie proboszcza, jeśli zmarły(a) był(a) mieszkał(a) w innej parafii.

― zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać osobiście z duszpasterzem. Powyższe zasady mają charakter ogólny.