Kaplice

  • Kaplica pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
  • Kaplica pw. Dobrego Pasterza, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ul. Orzechowskiego 10
  • Kaplica pw. Świętej Rodziny, Klasztor Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, ul. Kochanowskiego 34