Przynależność do Parafii

Czasem mamy wątpliwości gdzie jest nasza parafia?, mieszkamy gdzie indziej, zameldowani jesteśmy gdzie indziej, a chodzimy do kościoła jeszcze gdzie indziej. Jeśli dodamy do tego sytuacje częstych wyjazdów za granicę, pytanie staje się na pewno uzasadnione. Co mówi na ten temat Kodeks Prawa Kanoniczego:

Kan. 515   § 1. Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.

Kan. 518 – Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. (…)

Kan. 102 – § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.

§ 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji – chociażby nie w parafii – diecezjalnym.

Kan. 107 – § 1. Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza oraz ordynariusza.

Wnioski z powyższego zestawienia Kanonów: Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego w zwykłej sytuacji, wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I. komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

Stąd bardzo ważna jest obecność wiernych podczas wizyty duszpasterskiej, jako potwierdzenie przebywania na terytorium parafii.

Terytorium naszej parafii obejmuje domy przy następujących ulicach:

Bagatela,

Biernata,

Błękitna

Boya – Żeleńskiego od 1 do 27, od 2 do 24,

Chełmońskiego,

Chłodna,

Czeska,

Dąbrowska,

Dunikowskiego,

Dziesiąta do nr 12,

Herberta,

Jachowicza,

Kochanowskiego od 1 do 75 i od  2 do 64,

Kononowicza,

Kopernika,

Kotlarska,

Koźmiana,

Krańcowa do numeru 20,

Kraszewskiego,

Kunickiego od 37 do 163, od 50 do 202,

Kwiatowa,

Leśna,

Łazienkowska,

Matejki,

Mickiewicza,

Mireckiego,

Młodzieżowa

Mochnackiego od 1 do 7 oraz 2, 4, 4A, 6,

Moniuszki do numeru 14,

Morcinka,

Morsztynów,

Nadrzeczna od 1 do 81

Nowy Rynek,

Nowy Świat numery nieparzyste od początku do 31 oraz numery parzyste od 6 do 40d

Oczki,

Orzechowskiego,

Orzeszkowej strona o numerach  parzystych

Pawia od 1 do 47, od  10 do 46

Pawłowa od 4 do 13

Piaskowa,

Piękna,

Próżna,

Pruszyńskiego,

Przybylskiego,

Pułaskiego,

Rejtana,

Reymonta,

Robotnicza od 28 do 102

Róży Wiatrów

Skośna numery nieparzyste

Skrzynicka, do nr 70

Słowackiego,

Sokolniki,

Spacerowa,

Stanisławskiej,

Szańcowa,

Ściegiennego,

Śliska,

Świętochowskiego  od 1 do 69, od 2 do 88

Wałowa

Wilcza strona o numerach nieparzystych

Wojenna,

Wyspiańskiego strona o numerach nieparzystych do nr 21,

Wyścigowa,

Wyzwolenia od 1 do 113, od 2 do 122,

Zabłockiego,

Zaciszna,

Zegadłowicza,

Zemborzycka od 1 do 29, od 2 do 20,

Żeromskiego.