Koła Żywego Różańca

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle je tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy). Koła różańcowe istniejące przy naszej parafii spotykają się w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 16.00. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do opiekuna, którym jest ks. Proboszcz

Koła Żywego Różańca w naszej Parafii   

Nr 1 pw. Matki Bożej Dobrej Rady

Nr 2 pw. Matki Bożej Wspomożycielki  Wiernych

Nr 3 pw. Nawiedzenia NMP

Nr 4 pw. Niepokalanego Serca Maryi

Nr 5 pw. Matki Bożej Śnieżnej

Nr 6 pw. Matki Bożej Fatimskiej

Nr 7 pw. NMP Ostrobramskiej

Nr 8 pw. Ofiarowania NMP

Nr 9 pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Nr 10 pw. NMP Królowej

Nr 11 pw. Matki Bożej Katedralnej

Nr 12 pw. Matki Bożej Królowej Polski

Nr 13 pw. Matki Bożej Krasnobrodzkiej

Nr 14 pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nr 15 pw. Zwiastowania NMP

Nr 16 pw. Matki Bożej Kębelskiej

Nr 17 pw. Matki Bożej Janowskiej

Nr 18 pw. Św. Stanisława Biskupa

Nr 19 pw. Matki Bożej z La Salette

Nr 20 pw. Matki Bożej Róży Duchownej

Nr 21 pw. Matki Bożej Bolesnej

Nr 22 pw. Świętej Rodziny

Nr 23 pw. Świętej Bożej Rodzicielki

Nr 24 pw. Matki Bożej Gromnicznej

Nr 25 pw. Matki Kościoła

Nr 26 pw. Wniebowzięcia Matki Bożej

Nr 27 pw. Matki Bożej Różańcowej

Nr 28 pw. Matki Bożej z Lourdes

Nr 29 pw. Matki Bożej Szkaplerznej

Nr 30 pw. Matki Bożej Śnieżnej

Nr 31 pw. Matki Bożej Częstochowski

Nr 32 pw. Św. Józefa

Na mocy Indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 X 1967 r. udziela się członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, po spełnieniu wymaganych do tego warunków w następujące dni w roku liturgicznym:

 1. W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 2. W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII)
 3. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 4. W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 5. W Uroczystość Zwiastowania (25 III)
 6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 XIII)
 7. We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 X)
 8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

Warunkami uzyskania tego odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca św. i brak przywiązania do grzechu.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.

 2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych.

 3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.

 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

 5. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej