Klub Seniora „Dziesiąta”

Zapraszamy na spotkania we wtorki w godz. 12.30-14.00, w środy 11.00-14.00. Wejście od strony parkingu.

Klub jest prowadzony przez Miasto Lublin w ramach Zespołu Dziennych Ośrodków Wsparcia.