Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, posiadającym struktury ogólnopolskie. Na Lubelszczy��nie zostało erygowane dekretem biskupa w 1993 roku, na mocy rozporządzenia Ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 uzyskało osobowość prawną cywilną.

KSM AL pracuje z młodzieżą gromadzącą się w 70 oddziałach na terenie Lubelszczyzny, głównie z terenów wiejskich. Jest współorganizatorem między innymi: obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży (także ze środowisk dysfunkcyjnych), diecezjalnych obchodów Światowych Dni M��odzieży, Dnia Papieskiego, lokalnych projektów edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych oraz prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą.

http://www.ksm.lublin.pl/czym_jest_ksm.html