PROJEKT „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” – Ogłoszenie nr 2.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kunickiego 128, 20-436 Lublin,
ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego dla osób z
niepełnosprawnościami.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego,
  spełniającego wymagania dla osób z niepełnosprawnościami (pionowej platformy dla osób z
  niepełnosprawnościami), przy uwzględnieniu dostępnych wymiarów istniejącego szybu windowego w
  budynku należącym do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.
 2. Zapytanie ofertowe odbywa się na potrzeby realizacji projektu „Parafia pw. Najświętszego Serca
  Jezusowego w Lublinie dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami”, umowa nr
  PPB/000006/03/D, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”, zwanego dalej
  „Projektem”.
 3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
  zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm., dalej pzp).
 4. Oferty w postaci papierowej należy składać w kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej
  pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kunickiego 128, 20-436 Lublin
  , w godzinach pracy
  kancelarii, tj. w dni robocze, od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.30.
 5. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej w postaci skanu
  wydrukowanej, wypełnionej podpisanej oferty na adres: lublin-nsj@diecezja.lublin.pl
 6. Termin złożenia oferty: do dnia 24.05.2024 r. do godziny 17.30.

Pytania i wnioski w sprawie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: lublin-nsj@diecezja.lublin.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: https://nsj.diecezja.lublin.pl/

2024-05-22