Ogłoszenie nr 1

24.04.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Władysława Kunickiego 128, 20-436 Lublin, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku kościoła parafialnego oraz budynku domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki złożył następujący wykonawca: TGL sp. z o. o, Al. Spółdzielczości Pracy 105 w Lublinie.

10.04.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Władysława Kunickiego 128, 20-436 Lublin, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku kościoła parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja kościoła parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Audyt – zapytanie ofertowe