Ogłoszenie nr. 3

09.07.2020r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Władysława Kunickiego 128, 20-436 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: kościoła parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie dotyczących projektu: „Termomodernizacja kościoła parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w  Warszawie w  ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty_edytowalny

18.07.2020r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Władysława Kunickiego 128, 20-436 Lublin informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: kościoła parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie dotyczących projektu: „Termomodernizacja kościoła parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Robert Bijas, ul. Partyzantów 5A, 22-470 Zwierzyniec.