Ogłoszenie nr.6

06.08.2021r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Władysława Kunickiego 128, 20-436 Lublin, ogłasza konkurs na wyboru wykonawcy usługi polegającej na Zarządzaniu Przedsięwzięciem (pełnienie funkcji menedżera, nadzór inwestorski prowadzony zgodnie z Prawem budowlanym), pn: „Termomodernizacja kościoła parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie”. Zamówienie planowane jest do realizacji w ramach wniosku o dofinansowanie (WoD), przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Załączniki

  1. Załączniki (zip)
  2. Wyniki konkursu