Ogłoszenia duszpasterskie 14.03.2020 – WAŻNE!

  1. W niedzielę 15 marca będzie dodatkowa Msza św. o godz. 15.00, tak aby zmniejszyć ilość osób na pozostałych Mszach św.
  2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, proszę Parafian, aby na Msze św. przychodziły jedynie osoby z rodzin, które zamówiły Mszę św.
  3. Na razie nie odwołujemy Mszy św., nabożeństw i rekolekcji. Uczestnictwo w nich pozostawiamy roztropności wiernych. Zaleca się, aby dzieci, osoby starsze i chore pozostały w domu.
  4. Ponadto prosimy aby: nie przekazywać sobie znaku pokoju przez podanie ręki, nie całować stuły po spowiedzi, nie używać wody święconej z kropielnic. Decyzję co do przyjmowania komunii św. na rękę pozostawiam wiernym. Przyjmujących komunię św. do ust, prosimy aby po podejściu do ołtarza stanąć bez ruchu, tak aby rozdający komunie św. nie dotykał przypadkiem ust przyjmującego.
  5. Zachęcamy, aby w domach o godz. 20.30 modlić się na różańcu w intencji ustania epidemii.  
  6. Ponieważ sytuacja zmienia się bardzo szybko, prosimy aby na bieżąco śledzić wiadomości na stronie parafii.