Ważne! Ograniczenie ilości wiernych do 5 osób i zmiana godzin pracy kancelarii

W obecnej sytuacji serdecznie proszę o powstrzymanie się od przychodzenia na Msze św. i nabożeństwa. Kościoła jeszcze nie zamykamy, ale limit 5 osób stawia nas, duszpasterzy przed niewykonalnym zadaniem: kogo wpuścić do kościoła a komu zabronić. Kaplica adoracji pozostaje otwarta, ale prosimy o zachowanie limitu 2 osób jednocześnie. Mamy nadzieję, że od najbliżej niedzieli będzie transmisja wszystkich Mszy św. i nabożeństw. Zmieniamy też godziny pracy kancelarii, będzie otwarta od poniedziałku do soboty 16.30-17.30. W sparwach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny. Numery telefonów w zakładce „kontakt – kancelaria”. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem poniżej.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

 Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku