Ogłoszenia duszpasterskie 29.03.2020

  1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Rekolekcje Wielkopostne, przygotowane przez O. Jakuba Kopystyńskiego SCJ, są do wysłuchania na kanale parafialnym. Dziękuję za pomoc firmie VideoStudio TDI. W związku z bardzo trudnym do realizacji w praktyce limitem 5 osób w kościele, bardzo proszę o tymczasowe powstrzymanie się od przychodzenia. Od dziś prowadzimy transmisję wszystkich Mszy św. i nabożeństw. Zmuszeni jesteśmy także poprosić o odłożenie spowiedzi na czas po epidemii. Obiecujemy, że jak tylko to będzie możliwe, będziemy służyć w konfesjonałach, aż do ostatniego penitenta. Jeśli ktoś bardzo potrzebuje spowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny. Numery telefonów są w zakładce „Kontakt – kancelaria”. Plan rekolekcji jest na stronie parafii. Msze św. w najbliższych dniach będą sprawowane wg planu rekolekcyjnego.
  2. Za tydzień Niedziela Palmowa, początek Wielkiego Tygodnia. Prosimy, aby mimo tęsknoty za Panem Jezusem eucharystycznym, jednak pozostać w domu. Dla nas wszystkich to bardzo trudne i smutne doświadczenie. Pomocą, aby duchowo przeżyć te dni, może być korzystanie z transmisji oraz ze specjalnie przygotowanych tekstów zamieszczonych na stronie parafii. Zachęcam, aby się z nimi zapoznać oraz po wydrukowaniu udostępnić sąsiadom, którzy nie mają internetu. Szczegółowy program Triduum będzie niebawem na stronie parafii.
  3. W pierwsze piątki miesiąca i przed świętami kapłani zwykle odwiedzali chorych. W obecnym czasie, aby nikogo niepotrzebnie nie narażać, odwiedzamy tylko osoby w niebezpieczeństwie śmierci. Jeśli będzie taka potrzeba, prosimy o kontakt telefoniczny. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 16.00 i 18.00. Serdecznie proszę o odłożenie spowiedzi na czas po epidemii.
  4. Informujemy, że kaplica adoracji jest otwarta jak zwykle.
  5. Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii przesłane na konto bankowe. Nr konta PKO SA 75 1240 2382 1111 0000 3902 0620. Przypominamy, że wpłata z dopiskiem „na cele kultu religijnego” może być podstawą do odliczenia od dochodu do 6 %, przy rocznym rozliczeniu podatkowym.
  6. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy dla ubogich. Na stronie parafii są informacje jak akcja przebiega.
  7. Mamy też radosną wiadomość: Podaje się do publicznej wiadomości wiernych, że za zgodą Metropolity Lubelskiego, Ks. Abpa Stanisława Budzika mają przystąpić do święceń prezbiteratu diakoni: nasz rodak Piotr Damian Flis oraz nasz praktykant Adam Roman Blicharz, wychowankowie Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Ktokolwiek wiedziałby o niegodnym postępowaniu wymienionych diakonów, ma w sumieniu obowiązek niezwłocznie powiadomić Księdza Proboszcza, Rektora Seminarium lub Arcybiskupa Lubelskiego. Zachcemy do modlitwy w intencji kandydatów do kapłaństwa.
  8. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Kazimiera Pawelec, Mieczysław Masłowski, Wacława Nucińska, Wiesław Bielak vel Bielecki, Zofia Rokicka, Janusz Jarosz, Jerzy Furtak, Jan Ciechoński, Edward Zarzeczny, Bogusław Bożko, Zofia Piasecka, Maria Pikus, Janina Smolińska, Krzysztof Pielecha, Aleksander Robak, Henryka Grabowska, Irena Karaś, Cecylia Zaborska, Marianna Adamczyk. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu.
  9. Wydawcy Niedzieli i Gościa Niedzielnego zachęcają do korzystania z wersji elektronicznej.