Ogłoszenia duszpasterskie 24.10.2021

  1. W czwartek święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  2. Serdecznie dziękuję osobom, które podjęły trud roznoszenia listu do parafian. Zostało jeszcze kilkanaście ulic: Skrzynicka, Sokolniki, Robotnicza, Wyzwolenia, fragment Kunickiego, Nowy Rynek, Czeska, Piękna i fragment ulicy Nowy Świat. Bardzo prośmy o pomoc. Osoby chętne do zapraszamy do zakrystii.
  3. Wspólnota Jordan zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Spotkania odbywają się we wtorek o godz. 19.00 w kościele. Jeszcze można dołączyć.
  4. W gablocie zamieszczone są informacje nt. pielgrzymki kolejarzy na Jasną Górę.
  5. Przypominamy, że za tydzień będzie zamiana czasu na zimowy.
  6. Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Przypominamy, że z wiary w życie wieczne wynika troska o naszych zmarłych. Podstawowy wyraz tej wiary to ofiarowane za nich Msze Święte. Druga forma pomocy to modlitwa. Za zmarłych będziemy modlić się od 2 do 27 listopada o godz. 17.15. Daty modlitwy zostały podane na odwrocie listu. Prosimy, aby na kartkach wypominkowych podać datę modlitwy. Kartki można przynosić do zakrystii, kancelarii lub przesłać pocztą. Jeśli ktoś nie otrzymał listu, prosimy o informację, postaramy się, aby w przyszłości nikogo nie pominąć. Kartki wypominkowe i listy są dostępne w zakrystii. Trzecia forma pomocy to odpusty, czyli darowanie kar doczesnych (wina darowana jest podczas sakramentu pokuty). Odpusty takie będzie można uzyskać dla zmarłych od 1 do 8 listopada przez spełnienie następujących warunków: stan łaski uświęcającej (po spowiedzi i Komunii Świętej), brak przywiązania do grzechu, pobożne nawiedzenie w poszczególnych dniach cmentarza, modlitwa w intencji zmarłych, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.