Rada Duszpasterska – kadencja 2023-2027

ks. Waldemar Sądecki

ks. Bogdan Kalinowski

S. Zuzanna Podlaska FSM

S. Gracjana Makarska WNO

Kazimierz Dudziński

Dorota Piasecka

Arkadiusz Burdan

Mirosław Ćwikła 

Sławomir Dobosz 

Tomasz Jurowicz

Grzegorz Kołodziej 

Agnieszka Kozieł 

Wojciech  Kret 

Agnieszka Łysiak     

Marcin Magierski

Adam Mateńko

Maria Podkowa

Tadeusz Szulej

Leszek Tes

Agnieszka Widomska

Danuta Pachcińska 

Katarzyna Wegner

Janina Pawusiak