Ogłoszenia duszpasterskie 21.10.2018

  1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Dziękujemy Siostrom Misjonarkom za dekorację misyjną. Ofiary, które złożyliśmy na tacę przeznaczone są na Papieskie Dzieło Rozkrzewiana Wiary.
  2. Dzisiaj Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się Wieczór Chwały, przygotowany przez wspólnoty Galilea i Jordan. Serdecznie zapraszamy.
  3. Jutro wspomnienie św. Jana Pawła II., w parafii pod tym wezwaniem odpust parafialny.
  4. Środowisko Borowiczan – Sybiraków zaprasza w piątek o godz. 10.00 na Mszę św. w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy AK, BCh, NSZ – więźniów łagrów NKWD i ich rodzin.
  5. Za tydzień na Mszy św. o godz. 11.30 14 kandydatów zostanie przyjętych do grona ministrantów. W przyszłą niedzielę będzie zamiana czasu z letniego na zimowy.
  6. Serdecznie dziękuję osobom, które podjęły trud roznoszenia listu do domów. zostało jeszcze kilka ulic. Zapraszam do zakrystii.
  7. Za tydzień przybędzie do nas ks. Grzegorz Kolasa proboszcz najmniejszej parafii w naszej diecezji będziemy mogli wesprzeć remont tamtejszego kościoła.
  8. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy informację o Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej, o Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę oraz o akcji świątecznej pomocy Polakom na wschodzie.
  9. Niedługo będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Przypominamy, że z wiary w życie wieczne, wynika troska o naszych bliskich zmarłych. Podstawowy wyraz tej wiary to ofiarowane za nich Msze św. Druga forma pomocy to modlitwa. Tak jak to zostało podane w liście dostarczonym do domów, za naszych zmarłych będziemy modlić się od 1 do 28 listopada o godz. 17.15. Daty modlitwy zostały podane na odwrocie listu. W związku z tym prosimy, aby na kartkach wypominkowych podać datę modlitwy. Kartki można przynosić do zakrystii lub kancelarii. Jeśli ktoś nie otrzymał listu, prosimy o informacje na ten temat, postaramy się, aby w przyszłości nikogo nie pominąć. Kartki wypominkowe i listy są dostępne w zakrystii. Trzecia forma pomocy, to odpusty czyli darowanie kar doczesnych (wina darowana jest podczas sakramentu pokuty). Odpusty takie, będzie można uzyskać dla naszych zmarłych, min. w dniach od 1 do 8 listopada przez spełnienie następujących warunków: stan łaski uświęcającej (po spowiedzi i komunii św.), brak przywiązania do grzechu, pobożne nawiedzenie w poszczególnych dniach cmentarza, modlitwa w intencji zmarłych, modlitwa w intencjach papieża.