INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU PFRON „DOSTĘPNA  PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”

Drodzy parafianie.

Informujemy, że od że od 15 listopada 2023 r.  do 31 grudnia 2024 roku nasza parafia realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  w ramach programu „Dostępna  przestrzeń publiczna” pod nazwą: „Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami” z godnie z Umową nr PPB/000006/03/D.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 226 795,00 zł. PFRON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości 181 436,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące dostosowania architektoniczne:

  1. Zakup i montaż pionowej platformy dla niepełnosprawnych, uwzględniającej standardy dostępności.
  2. Pokrycie posadzki żywicą antypoślizgową i antyrefleksyjną w ciągu komunikacyjnym w budynku parafialnym od platformy schodowej do obecnej toalety dla niepełnosprawnych (70m2).
  3. Montaż 10 szt. drzwi wewnętrznych, w tym 3 szt. drzwi dźwiękoszczelnych o szerokości w świetle co najmniej 90cm.
  4. Przystosowanie obecnej toalety dla niepełnosprawnych na pomieszczenie „komfortki’. Montaż leżanki oraz wyposażenia łazienkowego z uwzględnieniem standardów dostępności.
  5. Montaż pętli indukcyjnej w konfesjonale, w 6 ławkach oraz w biurku w pomieszczeniach w kancelarii.
  6. Oznakowane budynków alfabetem Braille’a (59 szt. tabliczek).
  7. Montaż znaczników dźwiękowych totupoint (3 szt.).