PARAFIALNY KONKURS PLASTYCZNY

z okazji 90-lecia powstania Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie

 „PARAFIA W OCZACH DZIECKA”

Tematem pracy ma być ciekawe, artystyczne ujęcie wydarzeń, które mają związek z parafią pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie ukazane oczami dziecka.

Organizatorem konkursu jest Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.

Cel konkursu:

– zachęcenie dzieci do zapoznania się z historią  i czasami współczesnymi naszej Parafii (kościół,  

  ołtarze, kaplice, ważne wydarzenia itp.)

– rozwijanie umiejętności i wrażliwości plastycznej;

– umożliwienie zaprezentowania zdolności i mocnych stron uczniów.

Pod uwagę będzie brana samodzielność wykonania pracy.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczących się w przedszkolach oraz  szkołach podstawowych znajdujących się na terenie parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.

Kategorie wiekowe:

  1. Przedszkole
  2. Klasy 1 – 3
  3. Klasy 4 – 8

Prace należy wykonać samodzielnie, techniką dowolną, format: A3, A-4

Inspiracją do wykonania prac może posłużyć również strona internetowa naszej parafii.

Prace należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do dnia  03.06. 2024r.

Na odwrocie należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę/przedszkole oraz imię i nazwisko opiekuna dziecka.

Do pracy należy dołączyć zgodę na udział dziecka w konkursie oraz zgodę dotyczącą RODO.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Zgłoszenie prac do konkursu jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ich autorów oraz publikację w mediach przez organizatorów konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu  05.06.2024r.- informacja zostanie podana na stronie internetowej parafii.

Wręczenie nagród 09.06.2024r. podczas Mszy świętej z udziałem dzieci o godz. 11:30.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.