Bierzmowanie 2019

1. Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania odbędzie się w naszej parafii 27 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00. Szafarzem tego sakramentu będzie Ks. Bp Mieczysław Cisło.

2. Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną kandydatów do bierzmowania odbędzie się we wtorek 23 kwietnia według harmonogramu: godz. 16.30 – grupa środowa (Jordan), godz. 17.30 – grupa czwartkowa (Jordan), 18.30 – grupa środowa (Galilea). Egzamin odbędzie się w górnej sali domu parafialnego. Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które dopełniły wszystkich formalności: dostarczony odpis aktu chrztu, zaświadczenie od świadka bierzmowania, opinia katechety (konieczność posiadania opinii dotyczy osób, które nie uczą się w SP nr 1).

3. Próby liturgiczne w kościele odbędą się 17 (środa), 24 (środa) i 25 (czwartek) kwietnia o godz. 18.45. Na ostatnią próbę zapraszamy również świadków.

4. Świadkiem bierzmowania powinien być jeden z rodziców chrzestnych, o ile w dalszym ciągu jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Tam gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadek bierzmowania powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania (nie zameldowania), stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.

5. Dla zaznaczenia związku bierzmowania z sakramentem chrztu zachęcamy, aby zachować imię chrzcielne. Zmiana jest uzasadniona, jeśli imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiają za tym inne racje. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania mają zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie cechy, które chcieliby naśladować w życiu.