Ogłoszenia duszpasterskie 19.05.2024

 1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
 2. Jutro święto NMP Matki Kościoła, Msze św. o godz. 6.30, 7.15 i 18.00. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 3. Za tydzień uroczystość Najświętszej Trójcy. Przypominamy, że do tej uroczystości mamy czas na przyjęcie Komunii Świętej wielkanocnej.
 4. Za tydzień na Mszy św. o godz. 10.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 40 przyjmą I Komunię Świętą. Dzieci i ich rodziców polecamy modlitwie parafian.
 5. Za tydzień na Mszy św. o godz. 11.30 będzie mała niespodzianka dla wszystkich mam, a po Mszy św. Świetlica zaprasza na kawiarenkę w domu parafialnym.
 6. Za tydzień na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy dziękować Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa ks. Bogdana Kalinowskiego i ks. Piotra Kota. Serdecznie zapraszamy.
 7. Za tydzień harcerki organizują kiermasz ciast jako dofinansowanie obozu.
 8. Wczoraj w Sanktuarium Świętej Rodziny zostali ustanowieni nowi lektorzy: Karol Majdański, Krzysztof Kwiatkowski, Mateusz Skublewski, Kacper Jaskowiak, Franciszek Klamut i Tytus Wójtowicz. Gratulujemy.
 9. W niedzielę 2 czerwca rozpoczniemy misje parafialne. Program misji jest w liście dostarczonym parafianom oraz na stronie parafii. Zapraszamy do udziału. Programy są do wzięcia w zakrystii.
 10. Informacje gospodarcze. Zakończono malowanie tynkowanych powierzchni elewacji kościoła. Zakupione zostały nowe chodniki do kościoła i kaplicy adoracji. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
 11. Katolickie Stowarzyszenie Diagnostów Laboratoryjnych zaprasza 26 maja o godz. 19.00 do kościoła św. Judy Tadeusza na film o aborcji w Polsce pt. „Miało nie żyć”.
 12. Dziś zbiórka ofiar do puszek na II Dzień Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, który odbędzie się 23 czerwca w Wąwolnicy.

Komunikat Metropolity Lubelskiego zapraszający na Marsz dla Życia i Rodziny

Umiłowani w Chrystusie Panu – Siostry i Bracia! 26 maja kolejny raz ulicami Lublina przejdzie Marsz dla życia i rodziny. Chcemy dziękować Bogu za bezcenny dar, jakim jest życie. Wyrażamy wdzięczność naszym rodzicom za to, że nas przyjęli jako dar oraz otoczyli miłością i troską. W Dniu Matki zwrócimy się ku naszym mamom i zgromadzimy się pod hasłem „Dziękuję, że mnie urodziłaś”. Początkiem spotkania będzie Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 15.00. Bezpośrednio po jej zakończeniu przejdziemy ulicami miasta, aż do Ogrodu Saskiego, gdzie pośród piękna zabytkowego parku będziemy przeżywać radość dzieci i wdzięczność dzieci Bożych. Dla najmłodszych będą przygotowane tam liczne atrakcje, między innymi piknik rodzinny. Całość zakończy się koncertem. Wyrazem naszego konkretnego zaangażowania w dziedzinie troski o życie będzie prowadzona zbiórka na rzecz Domu Samotnej Matki w Lublinie oraz na Hospicjum Małego Księcia. Zachęcam do uczestnictwa i wyrażenia swojego poparcia dla życia i rodziny. Do zobaczenia!

Z modlitwą i błogosławieństwem

Wasz biskup Stanisław

Lublin, dnia 16 maja 2024 r.

Ogłoszenia duszpasterskie 12.05.2024

 1. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 2. Jutro wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. W parafii pod tym wezwaniem będzie odpust. W naszej parafii zapraszamy o godz. 17.00 na różaniec fatimski połączony z nabożeństwem majowym.
 3. We wtorek święto św. Macieja Apostoła, w czwartek św. Andrzeja Boboli, patrona Polski.
 4. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na wieczór chwały przygotowany przez wspólnoty Galilea i Jordan.
 5. Za tydzień o godz. 10.00 dzieci z klas IV szkół podstawowych będą świętować rocznicę I Komunii św. Próba przed rocznicą będzie w środę 15 maja o godz. 18.45. Spowiedź dla dzieci i rodziców będzie w sobotę 18 maja o godz. 8.00.
 6. Za tydzień o godz. 18.00 będzie Msza św. zbiorowa za wstawiennictwem św. Józefa. Można jeszcze podać swoje intencje.
 7. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godz. 17.30.
 8. W tym tygodniu codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, w kaplicy adoracji, Wspólnota Jordan prowadzi nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy.
 9. W niedzielę 2 czerwca rozpoczniemy misje parafialne, w związku z 90. rocznicą powstania parafii. Program misji jest w liście dostarczonym parafianom oraz na stronie parafii. Zapraszamy do udziału.
 10. Z okazji naszego jubileuszu parafia organizuje konkurs plastyczny pod hasłem „Parafia w oczach dziecka”. Zachęcamy do udziału. Informacje na stronie parafii.
 11. 23 czerwca w Wąwolnicy odbędzie się II Dzień Rodzin Archidiecezji Lubelskiej. W programie Msza Święta, konferencja, świadectwa, zajęcia dla dzieci i młodzieży, koncert i posiłek. W celu pokrycia kosztów tego wydarzenia, za tydzień będzie zbiórka ofiar do puszek.

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski 

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

PARAFIALNY KONKURS PLASTYCZNY

z okazji 90-lecia powstania Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie

 „PARAFIA W OCZACH DZIECKA”

Tematem pracy ma być ciekawe, artystyczne ujęcie wydarzeń, które mają związek z parafią pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie ukazane oczami dziecka.

Organizatorem konkursu jest Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.

Cel konkursu:

– zachęcenie dzieci do zapoznania się z historią  i czasami współczesnymi naszej Parafii (kościół,  

  ołtarze, kaplice, ważne wydarzenia itp.)

– rozwijanie umiejętności i wrażliwości plastycznej;

– umożliwienie zaprezentowania zdolności i mocnych stron uczniów.

Pod uwagę będzie brana samodzielność wykonania pracy.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczących się w przedszkolach oraz  szkołach podstawowych znajdujących się na terenie parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.

Kategorie wiekowe:

 1. Przedszkole
 2. Klasy 1 – 3
 3. Klasy 4 – 8

Prace należy wykonać samodzielnie, techniką dowolną, format: A3, A-4

Inspiracją do wykonania prac może posłużyć również strona internetowa naszej parafii.

Prace należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do dnia  03.06. 2024r.

Na odwrocie należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę/przedszkole oraz imię i nazwisko opiekuna dziecka.

Do pracy należy dołączyć zgodę na udział dziecka w konkursie oraz zgodę dotyczącą RODO.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Zgłoszenie prac do konkursu jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ich autorów oraz publikację w mediach przez organizatorów konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu  05.06.2024r.- informacja zostanie podana na stronie internetowej parafii.

Wręczenie nagród 09.06.2024r. podczas Mszy świętej z udziałem dzieci o godz. 11:30.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.

WYNIKI PARAFIALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PARAFIA W OCZACH DZIECKA”

Kategorie wiekowe:

 1. Grupa przedszkolna:

1 miejsce: Antoni Kuna, Przedszkole nr 35

Wyróżnienia:                             

 1. Natalia Wajda                                  Przedszkole nr 22
 2. Diana Szwaj                                      Przedszkole nr 22
 3. Witold Złotnicki                               Szkoła Podstawowa nr 1
 • Klasy 1 – 3

1 miejsce: Marta Podgórska, kl. 2, Szkoła Podstawowa nr 2

Wyróżnienia:

 1. Adrian Hulicz                          kl 2, Szkoła Podstawowa nr 1
 2. 2 Zuzanna Paczos                    kl 3, Szkoła Podstawowa nr 1
 • Klasy 4 – 8

1 miejsce: Aleksandra Pańpuch                  kl. 5, Szkoła Podstawowa nr 1

Wyróżnienia:

 1. Alicja Wajrak                              kl. 5, Szkoła Podstawowa nr 1
 2. Aleksandra Kubas                        kl.6, Szkoła Podstawowa nr 2

Program misji parafialnych 2-9 VI 2024 r.

Misje święte w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie 2-9 VI 2024 r.

A my zawierzyliśmy Miłości

Prowadzą Księża: Czesław Bloch i Piotr Chmielecki SCJ

Niedziela 2 VI 

Rozpoczęcie misji na wszystkich Mszach św.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00.

17.00 – Nauka stanowa dla małżonków i osób starszych

19.00 – Nauka stanowa dla małżonków i osób starszych

20.30 – Nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego

Poniedziałek 3 VI

Dzień dziękczynienia za dar chrztu

6.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo dziękczynienia

10.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo dziękczynienia

16.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo dziękczynienia

18.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo dziękczynienia

20.00 – Msza św. z nauką, nabożeństwo dziękczynienia i Apel Jasnogórski

Wtorek 4 VI

Dzień pojednania z Bogiem i bliźnimi

6.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo pojednania

10.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo pojednania

16.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo pojednania

18.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo pojednania

20.00 – Msza św. z nauką, nabożeństwo pojednania i Apel Jasnogórski

Środa 5 VI

Dzień dziękczynienia za dar Eucharystii

6.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo uwielbienia

10.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo uwielbienia

16.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo uwielbienia

18.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo uwielbienia

20.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo uwielbienia i Apel Jasnogórski

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele, spowiedź od 6.00 do 21.00.

Czwartek  6 VI

Wierzę w święty sakrament małżeństwa

6.30 – Msza św. z nauką i błogosławienie rodzin

10.00 – Msza św. z nauka i błogosławienie rodzin

16.30 – Msza św. z nauką i błogosławienie rodzin

18.00 – Msza św. z nauką i błogosławienie rodzin

Procesja na zakończenie oktawy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. 

20.00 – Msza św. z nauką, błogosławienie rodzin i Apel Jasnogórski

Piątek 7 VI

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odpust parafialny, celebracja 90-lecia parafii

6.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo intronizacyjne

10.00 – Msza św. dziękczynna z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego

11.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo intronizacyjne

16.30 – Msza św. z nauka i nabożeństwo intronizacyjne

18.00  – Msza św. odpustowa z nabożeństwem intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

20.30 – Nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego

Sobota 8 VI

Z Maryją Matką zawierzenia w nowe czasy

6.30 – Msza św. z nauką i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej

10.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo błogosławienia małych dzieci

16.30 – Nabożeństwo za zmarłych

18.00 – Msza św. z nauką. Modlitwa pod Krzyżem Misyjnym

20.00 – Msza św. z nauką i  Apel Jasnogórski 

Niedziela 9 VI

Wy będziecie moimi świadkami.

Zakończenie misji na wszystkich Mszach św.: 7.00, 8.30, 10,00, 11,30, 13.00, 16.00, 18,00

Uroczyste błogosławieństwo apostolskie.

Spowiedź: w niedziele w czasie Mszy św., w środę od 6.00 do 21.00, w pozostałe dni – pół godziny przed Mszą św.